Språkspor

  • KUNDE  I  Kristiansund kommune 
  • OPPDRAG  I  Utarbeide og implementere plan for arbeid med språklig kompetanse i Kristiansunds barnehager og i grunnskolen  
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I   Nasjonalt senter for skriveforskning og skriveopplæring (Skrivesenteret), Eggedosis as  
  • UNDINE HAR LEVERT  I   Prosjektledelse, planarbeid, skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling 

Om prosjektet

Språklig kompetanse var nedfelt som et satsingsområde i styringsdokumentene for alle barnehager (SMÅSPOR) og skoler (SPOR) i Kristiansund for perioden 2013 – 2017. Man manglet imidlertid et felles overordnet planverk som kunne legge grunnen for gode nok sammenhenger i hele skole- og barnehageløpet, og ikke minst i overgangen mellom skole og barnehage. I arbeidet fram mot et slikt overordnet planverk ble det gjennomført kartlegginger, videreutviklet system for språkveilederfunksjon og gjennomført ei kursrekke for alle byens skoler og barnehager. Dette i regi av Skrivesenteret. SPRÅKSPOR var resultatet av en stor og grundig research av liknende planer fra andre regioner, tett faglig samarbeid med Skrivesenteret, samarbeid med enhetene og høringer.

På bakgrunn av dette arbeidet fikk Kristiansund kommune i 2016 status som språkkommune, en del av regjeringens satsing Språkløyper – den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

Undines rolle

Undine v/Elin fungerte som prosjektleder for arbeidet gjennom hele perioden 2013 – 2015. Oppgavene var knyttet til saksforbereding og ledelse av styringsgruppen, strategi- og forankringsarbeid, lokalt arbeid med læreplan, koordinering av kursrekke for skole og barnehage, kontakt og samarbeid med Skrivesenteret, støtte for skole/barnehageeier og ledelse. Til slutt utarbeidelse og forankring av den endelige planen SPRÅKSPOR.  

Relaterte lenker: