Kom Trainee

 • KUNDE  I  Foreningen Kom Trainee 
 • OPPDRAG  I  Å iverksette en traineeordning for Kristiansundsregionen 
 • SAMARBEIDSPARTNERE  I   Kom Vekst, Kristiansund kommune, SpareBank 1 Nordvest, Nordea, Vestbase og FG Eiendom 
 • UNDINE HAR LEVERT  I  Utredning, konseptutvikling, prosjektledelse, drift av program 
 • Om prosjektet

  Kom Trainee ble etablert i 2006 etter at tidligere Kom Vekst i 2005 initierte et utviklingsprosjekt i samarbeid med Kristiansund kommune, SpareBank 1 Nordvest, Nordea, Vestbase og FG Eiendom.

  Programmet ble raskt en suksess både hva angår effektene av arbeidet og tilslutning fra næringslivet. I 2010 ble programmet kåret til Norges 2. beste traineeprogram målt mellom annet etter trivsel, arbeidsinnhold og drift. (Distriktssenteret, 2010 og i NOU 2011:3) Kompetansearbeidsplasser som drivkraft for vekst i hele landet, brukte utvalget bak utredningen mellom annet Kom Trainee som grunnlag for å konkludere med følgende:

  Utvalget vurderer at regionale traineeprogram er et virkemiddel som har positiv effekt på rekruttering av kompetanse og bidrar til å øke attraktiviteten til regionale arbeidsmarked for høyere utdannede. Utvalget anbefaler at det iverksettes en evaluering av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved slike ordninger, som grunnlag for en utvikling og eventuell utvidelse av ordningene til flere regioner. 

  Kom Trainee feiret i 2016 sitt 10 års-jubileum gjennom en storslått markering. Da hadde programmet vært ledet av Bølgen Næringshage siden høsten 2011, og det var med stolthet ledelse og nettverk kunne fastslå at langt over 50 høyt utdannede mennesker hadde blitt rekruttert til spennende traineestillinger i Kristiansundsregionen.

  Kom Trainee har i dag 6 dyktige traineer i arbeid og et nettverk med 15 medlemmer, hvorav det nye Kom Helse er sist ankommende.

  Undines rolle

  Prosjektet ble fra 2005 – 2011 ledet av Undine as, fra utredning og pilot til drift av programmet da det startet opp. Oppgavene bestod i drift av organisasjonen, markedsføring av program og medlemmer, rekruttering og faglig oppfølging av traineer.  

Relaterte lenker: