Nordic ID

  • KUNDE  I  Nordic House as og Nordic Senter (Alfaz dl Pi)
  • OPPDRAG  I  Ledelse av FoU-prosjektet NordicID
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I  Kommunene Kristiansund, Halsa, Surnadal og Tingvoll, Varde as, Trollheim as, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, HiVolda og Møreforsking
  • UNDINE HAR LEVERT  I  Prosjektledelse og prosjektdrift, identitetsdesign og webside.

Om prosjektet

Er det mulig å lære seg norsk på 33 dager for en som ikke kan noe fra før? Finnes det mer effektive metoder for integrering enn de vi bruker i dagens introduksjonssystem? Kan et kvalifiseringsløp for bosatte innvandrere gjennomføres vellykket på 133 dager?

I kortversjon var dette spørsmålene som lå til grunn for forsknings- og utviklingsprosjektet NordicID. Bakgrunnen for arbeidet var språk- og kulturopplæringsmodellen «NordicID» utviklet av gründerne Siri Lund og Frank Øien. De har over en periode på fem år hjulpet over 100 spansktalende arbeidsinnvandrere til jobb i Norge på bakgrunn av denne modellen. I dette prosjektarbeidet skulle modellen nå testes ut på en annen målgruppe, bosatte arabisktalende flyktninger. Arbeidet ble gjennomført i et offentlig-privat samarbeid og følge-evaluert av Høgskolen i Volda og Møreforsking.

Undines rolle

Undine ivaretok rollen som prosjekteier og hadde prosjektledelsen. Dette innebar ansvar for prosjektets økonomiske drift, utarbeidelse av planverk, søknadsskriving, finansiering, sikre framdrift, måloppnåelse og rapportering.

Relaterte lenker: