Innomind Outatown

  • KUNDE  I  Tingvoll kommune 
  • OPPDRAG  I   Ledelse av bolyst-prosjektet «InnomindOutatown, innovasjonskraft i periferien» 
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I   NORSØK/Tingvoll Økopark, Tingvoll videregående skole, Møre og Romsdal fylkeskommune  
  • UNDINE HAR LEVERT  I   Idé- og konseptutvikling, prosjektledelse, omdømmebygging  

Om prosjektet

Tingvollsamfunnet har en mangeårig tradisjon på å jobbe systematisk med samfunnsutvikling hvor et spesifikt utviklingsarbeid har resultert i nye videreføringer. Så er også tilfellet for bolystprosjektet «Innomind – Outatown, innovasjonskraft i periferien».  Oppsummert kan prosjektet beskrives med stikkord som stedsutvikling og tjenesteutvikling. Bolyst-prosjektet var i tillegg vært en aktivitetsskaper! Dette gjennom at prosjektet initierte at ildsjeler og organisasjoner arbeidet sammen i seks ulike delprosjekt med tema som skoleutvikling, internasjonal ungdomsutveksling og kulturopplevelser gjennom Bittelitteraturhuset.

Gjennom hele prosjektperioden, 2013 – 2016, var det et sterkt fokus på at prosjektets resultater skulle kunne videreføres, og det målet nådd vi. Ved avslutningen hadde alle delprosjekt konkrete resultater som kunne videreføres i en eller annen form. Arbeidet ble gjennomført med stor driv fra 2014, helt i tråd med kommunens egne planer og det har medført stolthet og positiv omdømmebygging.

I styringsgruppens siste møte den 21. oktober 2016 ble prosjektet evaluert, og et av resultatene som tidlig ble tatt opp var nettopp positiv stedsutvikling. Tiltakene i prosjektet hadde som formål å tilføre Tingvoll noe positivt, man ønsket å bygge stedet og menneskene som bor der. For menneskene på Tingvoll er stedets hovedressurs!

Undines rolle

Våren 2014 inngikk Tingvoll kommune en midlertidig avtale Tingvoll Næringsforum og Undine as om resetting og midlertidig ledelse av bolyst-prosjektet. Dette i påvente av anbudsprosess, som ble fullført i august 2014. Undine as fikk tilslaget, og fungert som prosjektledelse fram til avslutningen i november 2016. I en så stor prosjektorganisasjon ble Undines hovedrolle å lede arbeidet og å følge opp de enkelte prosjektgruppene, videre å sikre prosjektets omtale og å rapportere til regionale og nasjonale myndigheter. Men det ble også tid til en del utviklingsarbeid, som for eksempel innholdet i Bittelitteraturhuset og gjennomføring av Innovasjonsdag.  

Relaterte lenker: