Kom Kultur

  • KUNDE  I  Undine as 
  • OPPDRAG  I   Å utvikle og iverksette rekrutteringsprogram for kulturnæring i Nordmøre og Romsdal 
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I   Averøy Næringsforum, Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune 
  • UNDINE HAR LEVERT  I   Utvikling og drift av traineeprogrammet 

Om prosjektet

«Undine AS sitt prosjekt «kulturkandidat» skal teste ut eit nytenkande rekrutteringsprogram. Gjennom eit traineeprogram skal ein sjå på ulike modellar for rekruttering av unge med høgare utdanning innan kultur og kreative fag inn til næringslivet, offentlege verksemder og kulturinstitusjonar.»

Slik ble pilotprosjektet presentert av Møre og Romsdal fylkeskommune for media første gang høsten 2013. Utviklingen av programmet Kulturkandidat fikk senere navnet Kom Kultur, og ønsket var å skape et unikt rekrutteringsprogram. Målet var å øke lønnsomheten og forretningsutviklingen i kultur- og kreative næringer, og at kulturaktører og -institusjoner samarbeidet med offentlige aktører, lokalt, regionalt og nasjonalt samt næringslivet om å rekruttere og bruke dyktige traineer.

Undines rolle

Utviklingen av programmet (Kulturkandidat) startet allerede høsten 2013, i dialog med Kom Trainee og Averøy Næringsforum. Undine har utviklet konseptet Kom Kultur, og testet det ut gjennom et treårig pilotarbeid i samarbeid med 23 dyktige næringsaktører. I dag har Kom Kultur 6 dyktige traineer i arbeid!

Kom Kultur er nå inne i avslutningsfasen, og vi skal sammen med medlemmene finne den beste formen for videreføring i løpet av august. I dette er det strategi- og planarbeid, finansiering, prosjektledelse og rapportering.

Relaterte lenker: