AFEM – senteret Smednes AS

 • KUNDE  I   AFEM-senteret Smednes as 
 • OPPDRAG  I   Utvikling ny driftsmodell 
 • SAMARBEIDSPARTNERE  I   Fagråd, Helse Midt-Norge
 • UNDINE HAR LEVERT  I   Bedriftsrådgiving, prosjektledelse, markedsarbeid, myndighetskontakt 
 • Om prosjektet

  Selskapet Smednes Trivselsgård as ble stiftet i 2005, og har siden den gang opplevd stor suksess med sin rehabiliteringsmetode AFEM (Ansvar For Egen Mestring). Modellen ble utviklet av gründeren bak selskapet, Ester Indergård, og den viser fantastisk gode resultater i antall rehabiliterte personer, både med kort- og langtidsvirkning. Selskapet har hele veien hatt tett samarbeid med eksterne forskningsmiljø, hvor følgeforskning viser disse gode resultatene.

  Smednes Trivselsgård, har senere skiftet navn til AFEM-senteret Smednes as, og har i dag kontrakt med Helse Midt-Norge om leveranser gjennom ordningen «Raskere tilbake». Aktiviteten er knyttet opp til såkalte AFEM-kurs hvor deltakerne gjennomfører et undervisnings- og opptreningsopplegg for rehabilitering fordelt over fire intensive uker. Deltakerne møter til repetisjonskurs etter et halvt år. Forskningen viser at AFEM rehabilitering gir varige positive endringer hos deltakerne – i snitt går 87 % tilbake i jobb eller til utdanning etter kurset.

  Undines rolle

  Undine v/Sidsel har siden 2013 bistått AFEM-senteret i en rekke bedriftsutviklingsprosesser. Arbeidet har bestått i rådgiving og strategiarbeid, videre prosjektledelse, finansiering og myndighetskontakt. Hun har ellers utformet Skattefunn-søknader og bistått selskapet i ulikt markedsarbeid.  

Relaterte lenker: