Kristiansund International School

  • KUNDE  I  Stiftelsen Kristiansund International School
  • OPPDRAG  I  Etablering av internasjonal skole for Kristiansundsregionen
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I  KNN, Kristiansund kommune, DNV GL Group
  • UNDINE HAR LEVERT  I  Prosjektledelse, konseptbeskrivelser, forankringsarbeid, finansiering, utarbeidelse av søknader

Om prosjektet

Kom Vekst tok i 2012 initiativet til en stiftelse som skulle arbeidet for å etablere en internasjonal skole i Kristiansund – Kristiansund International School. Stiftelsen søkte Utdanningsdirektoratet om godkjenning som ny privatskole, og fikk denne våren 2013. Grunnet nedgangen i olje- og gassnæringen ble prosjektet satt på vent i 2015. Våren 2017 kommer signaler om bedre tider, og det gjelder å rigge seg for å møte dem – nå. Etableringen av en internasjonal skole vil være et viktig tiltak i denne prosessen, og den vil bidra til å øke regionens attraktivitet.

Skolen vil følge læreplanene til International Baccalaureate (IB). IB er en ideell, pedagogisk stiftelse som ble etablert i 1968. I styret er skoleledere fra alle verdensdeler representert. IB har utviklet tre undervisningsprogram for elever i alderen 3-19 år. Programmene tilbys enkeltvis eller som et sammenhengende skoleløp. IBs læreplaner bygger på forskjellige lands nasjonale læreplaner. Hvert program har eget pensum og pedagogiske rammeverk med et vurderingssystem tilpasset aldersgruppen.

Undines rolle

Undine har vært med i prosessen med etableringen av Kristiansund International School fra 2013. Dette gjennom prosjektledelse, konseptualisering, søknadsskriving og finansiering av etableringen. Vi ser fram til å følge prosjektet helt i mål, hvor stiftelsen nå planlegger å åpne dørene senest høsten 2019.

Relaterte lenker: