• KUNDE  I  Jappe Ippes folkehøgskole as
  • OPPDRAG  I  Å tilrettelegge for etablering av ny folkehøgskole i Aure kommune
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I  Aure kommune, Aure Næringsforum, regionens næringsliv
  • UNDINE HAR LEVERT  I  Konseptutvikling, søknadsskriving, myndighetskontakt, omdømmebygging, prosjektledelse

Om prosjektet

Gjennom en snart tiårig prosess har man forsøkt å få godkjenning for oppstart av fylkets fjerde folkehøgskole, her på Nordmøre. Nærmere bestemt i Aure kommune, Jappe Ippes – havrommets folkehøgskole.

I skolens konsept er HAVROMMET og BÆREKRAFT valgt som innramming og plattform. Nåtidige og framtidige næringer fra havet og nye energikilder er de bærende elementer i skolens drift og fagtilbud. Skolens konsept er utarbeidet i samarbeid med næringslivet og kompetansemiljø for havrommet, og har intensjonsavtaler om samarbeid med bredden av regionens næringsliv.

I den pedagogiske plattformen søker skolen å bidra til å utvikle framtidens kompetanse. Skolen skal sette fokus på kompetanse og kunnskap. Det gjennom en undervisningspraksis hvor det er rom for å være nysgjerrig, forske, begeistre, drive problemløsning, innovasjon og gründertrening. Alt bygd på pedagogisk entreprenørskap – en praktisk og handlingsorientert metodikk – som setter eleven i sentrum for egen læring og utvikling.

Opprettelsen av Jappe Ippes folkehøgskolen støttes av Folkehøgskolerådet under forutsetning av at det bevilges friske midler over framtidige statsbudsjett. Etableringen har sterk regional støtte hos Møre og Romsdal fylkeskommune og hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Videre er det opprettet samarbeid med fylkets tre nasjonale sentra for bærekraft: Nasjonalt Vindenergisenteret på Smøla, NORSØK og Økoparken på Tingvoll og Runde miljøsenter i Herøy. I tillegg har skolen en rekke intensjonsavtaler med relevante næringsaktører i regionen.

Undines rolle

Undine fikk i 2014 oppdraget med å revitalisere konseptet for det som den gang het Tustna folkehøgskole. Gjennom konseptualisering, utvikling av pedagogisk plattform og fagtilbud via søknadsarbeid og myndighetskontakt håper vi å kunne bidra til at Aure kommune når mål om denne viktige etableringen! Under forutsetning om offentlig godkjenning, kan skolen åpne dørene for 100 elever høsten 2019.

Relaterte lenker: