Filmskapercamp

  • KUNDE  I   Undine as
  • OPPDRAG  I   Arrangere Filmskapercamp
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I  Vestnorsk Filmsenter, Møre og Romsdal fylkeskommune, Develo
  • UNDINE HAR LEVERT  I  Idé – og konseptutvikling, prosjekteierskap- og ledelse, arrangør.

Om prosjektet

Filmskapercamp ble initiert og første gang arrangert i 2014. Det var i forbindelse med Averøy kommune sitt bolyst-prosjekt. Etter første gangs arrangement i Averøy, har ungdom alderen 14 til 20 år fra Møre & Romsdal i to runder blitt invitert til filmcamp i Sunndal. Filmcamp 2017 arrangeres i Kristiansund.

Under filmcamp får ungdommene muligheten til å fordype seg i ulike interessefelt innen filmproduksjon, videre får de prøve seg innen flere områder under campen. Foredragsholdere koordinerer undervisning og veiledning slik at alle får den input de trenger for å komme videre i prosjektet sitt. Filmcampen har ulike faser knyttet til prosessen filmproduksjon, fra manus via innspilling til klipping og premiere. Etter premieren deles Filmskapercampens stipend som forhåpentligvis kan styrke og motivere til flere filmprosjekter. Vi tenker at Filmskapercampen kan være veien inn i en utdannelse innen film- og filmproduksjon.

Med dette prosjektet ønsker vi å utvikle et fritidstilbud på Nordmøre for film­ og kulturinteressert ungdom først og fremst i regionen, men i 2017 prøver vi oss på en nasjonal rekruttering for å kartlegge interessen og behovet. Vi henter inn profesjonelle fagfolk fra lokale kulturinstitusjoner, og benytter både uetablerte og profesjonelle filmskapere i prosjektet. På denne måten bidrar vi til at ungdommene får en smakebit på mulige kreative yrker og utvikling av generell filminteresse, samt med at vi får brukt og vist fram regionens egne kulturaktører innen film til inspirasjon for ungdommene.

Undines rolle

Undine har siden 2015 hatt prosjekteierskap til Filmskapercamp. Idé og konsept er utviklet av Christine Blass, og hun er prosjektleder også i 2017. Til prosjekteierskapet knyttets driftsansvar, økonomistyring og ikke minst gjennomføringsevne. Vi gleder oss til å se ungdommens filmer på premieren!

Relaterte lenker: