Vurdering for læring

  • KUNDE  I   Nettverk Nordmøre   
  • OPPDRAG  I   Koordinator for Nordmøres deltakelse i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring» 
  • SAMARBEIDSPARTNERE  I   Kommunene Smøla, Kristiansund, Averøy, Aure, Sunndal voksenopplæring, Aure voksenopplæring, Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet, NTNU, HiVolda   
  • UNDINE HAR LEVERT  I   Prosess- og prosjektledelse, kurs- og kompetanseheving og nettverksledelse 

Om prosjektet

Nettverk Nordmøre er et systematisk organisert samarbeid på oppvekstsiden mellom ti kommuner på Nordmøre. Nettverket jobber bredt, og samarbeider blant annet om prosjektdeltakelse, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning.

Den nasjonale satsingen Vurdering for læring startet i 2010. Det overordnede målet for satsingen er at skoleeiere, skoler og lærebedrifter skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål. I perioden 2013 – 2016 deltok alle de ti kommunene på Nordmøre med så godt som alle sine skoler i denne satsingen.

Undines rolle

Undine v/Elin var leid inn som koordinator for arbeidet gjennom hele perioden 2013 – 2016. Koordinators oppgaver var knyttet til saksforbereding, utarbeiding av planverk, rapportering, koordinering av kursdager, kontakt med universitet og høyskoler, deltakelse på samlinger og nettverk, samkjøring av ressurspersonenes oppgaver og støtte for skoleeier.

I tillegg ivaretok Elin rollen som ressursperson for ulike kommuner og skoleeiere. Oppgavene her var knyttet til å drifte skolenes lærende nettverk, kursing og kompetanseheving og det å være lederstøtte for skolens rektor og ledergruppe. På bakgrunn av denne type jobbing, har Elin bistått flere skoler i deres prosesser knyttet til skolebasert kompetanseutvikling.

Relaterte lenker: